Spotkanie z Panem Burmistrzem Grzegorzem Benedykcińskim

Stowarzyszenie „Nasza Odrano-Wola” gospodarzem spotkania mieszkańców

z Burmistrzem Grzegorzem Benedykcińskim

Stowarzyszenie „Nasza Odrano-Wola” 25 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej w Adamowiźnie zorganizowało spotkanie z burmistrzem miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki, Panem Grzegorzem Benedykcińskim. Na spotkaniu obecni byli również Pan Piotr Galiński, wiceburmistrz, Pan Stanisław Pietruczuk, radny, oraz dyrektor szkoły, Pan Piotr Ciesielczyk. W spotkaniu udział wzięło blisko 100 mieszkańców Odrano-Woli. Na wstępie Pani wiceprezes SNOW, Anna Wilińska, powitała zaproszonych Gości oraz mieszkańców, następnie prezes SNOW, Emilian Jędryka, przedstawił film obrazujący ostatnie działania Stowarzyszenia, którymi były Warsztaty Edukacyjno-Integracyjne.

W głównej części spotkania głos zabrał Pan Burmistrz, przedstawiając plany rozwoju i inwestycji w naszej miejscowości na najbliższe lata. Mowa była m.in. o budowie kilku nowych dróg asfaltowych oraz w technice destruktu, oświetleniu ulic, a także kanalizacji w Odrano-Woli. Pan Burmistrz wspomniał również o szeroko zakrojonych inwestycjach w gminie i prestiżowej nagrodzie pisma „Financial Times” dla Grodziska Mazowieckiego. Na zakończenie rozmawiano o referendum w naszej gminie w związku z projektem ustawy dotyczącym włączenia gminy do aglomeracji warszawskiej. Referendum to zaplanowano na 4 czerwca 2017 r.

Zarząd Stowarzyszenia podziękował Panu Burmistrzowi za przybycie. Mieszkańcy – po spotkaniu – mieli okazję zadawać indywidulane pytania przedstawicielom władz naszej gminy.

Prezes SNOW,

mgr Emilian Jędryka

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.