Podziękowania

W imieniu zarządu Stowarzyszenia Nasza Odrano-Wola, pragnę złożyć gorące podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania projektu „Odranowolskie Spotkania z Przyrodą – Nasz Dom – Nasze Otoczenie”.

Dziękuję Stowarzyszeniu Europa i My za pomoc w zdobyciu grantu
oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności za środki na grant. Wolnej Grupie Motocyklowej z Grodziska Mazowieckiego za profesjonalne zabezpieczenie rajdu rowerowego, Pani Barbarze ze Szkoły w Adamowiźnie oraz Jej Uczennicom za piękną prelekcję i przygotowanie konkursów o przyrodzie naszej okolicy, Dyrekcji Szkoły w Adamowiźnie za pomoc w organizacji pikniku rodzinnego oraz Księdzu Proboszczowi
w Parafii w Adamowiźnie za ogłoszenia o wyżej wymienionym pikniku. Panu Ludwikowi
za profesjonalne zdjęcia ze wszystkich projektowych wydarzeń. Wolontariuszowi Jankowi za znakomicie wykonaną grafikę komputerową, Panom Radosławowi i Dariuszowi z firm „RBS Energia” oraz „Energia ze Słońca” za ciekawy i merytoryczny wykład o fotowoltaice
w naszych domach, oraz wszystkim, którzy wzięli udział w naszej akcji.

Prezes SNOW, mgr Emilian Jędryka.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.