Życzenia Noworoczne

Życzenia dobrego Roku 2020, wypełnionego tylko pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym, zawodowym, szkolnym,

Drogim Mieszkańcom Odrano-Woli

składają Zarząd i Prezes Stowarzyszenia „Nasza Odrano-Wola”.

 

Odrano-Wola, 1 stycznia 2020 r.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.