Misja

Dlaczego powstało nasze Stowarzyszenie…?

Otóż główną inspiracją i przesłaniem naszej organizacji jest stworzenie w ramach społeczności lokalnej dojrzałego, silnego oraz świadomego własnych praw, ale i obowiązków społeczeństwa obywatelskiego. Cyprian Kamil Norwid powiedział:

Polska jest ostatnie na ziemi społeczeństwo, a pierwszy na planecie naród.

Zatem zadanie przed nami trudne, ale w naszej jedności może być siła. Razem możemy zdziałać więcej dla dobra wspólnego. Możemy pracować, by pomagać sobie i innym, aby lepiej, wygodniej, bezpieczniej i przyjemniej żyło się w naszej miejscowości – Odrano-Woli.  Taka jest nasza misja, cel naszej działalności.

mgr Emilian Jędryka

(prezes)