Projekty

W tym dziale prezentujemy jakie innowacyjne projekty chcielibyśmy zrealizować wspólnie w celu rozwoju naszej miejscowości – projekty zakładają wybudowanie lub rozwój infrastruktury lub współpracę mieszkańców w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych.

  1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej
  2. Budowa sieci FO (światłowodów)
  3. Instalacje Fotowoltaiczne (oraz kolektory słoneczne)
  4. Wspólne negocjacje cenowe z dostawcami energii