Rozbudowa sieci Kanalizacyjnej

Zarząd Stowarzyszenia Nasza Odrano-Wola, realizując swoje zadania statutowe, pragnie poinformować mieszkańców ulic: Błękitnej, Pogodnej, Radosnej, Tęczowej, Sympatycznej i Grafitowej w Odrano-Woli, którzy nie wzięli udziału w spotkaniu z Panem Burmistrzem Grzegorzem Benedykcińskim, o szybkiej  możliwości  wybudowania  kanalizacji w wyżej wymienionych ulicach. Otóż według zapewnień Pana Burmistrza jeśli będzie podpisanych więcej niż 80% dostarczonych wcześniej umów, już w listopadzie br. ogłoszony zostanie przetarg na projekt tej inwestycji, a prace budowlane ruszą w roku 2019. W związku z tym Zarząd Stowarzyszenia Nasza Odrano-Wola prosi wszystkich, którzy nie złożyli dotąd umów, o przekazanie ich do dnia 12 października 2018 roku do Pana Sołtysa wsi Odrano-Wola, ul. Sympatyczna 8, lub do Zakładów Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim, ul. Cegielniana 4. Drugie spotkanie Zarządu SNOW i mieszkańców z Panem Burmistrzem, na którym zapadnie ostateczna decyzja w tej sprawie, odbędzie się 18 października 2018 rokuUrzędzie Miejskim. O dokładnej godzinie poinformujemy na stronie internetowej: www.nasza-odranowola.pl oraz pod numerem telefonu: 22 353 50 52. Jeszcze raz dziękujemy tym wszystkim Państwu, którzy wzięli udział w spotkaniu 17 września 2018 roku, co, mamy nadzieję, przyczyni się do szybszego rozwiązania tej ważnej dla nas, mieszkańców, sprawy.

Z wyrazami szacunku, Prezes i Zarząd Stowarzyszenia Nasza Odrano-Wola