Władze

mgr Emilian Jędryka – prezes,

Anna Wilińska – wiceprezes,
Jerzy Włodarczyk – wiceprezes,
Bogdan Banasiak – sekretarz,
Małgorzata Pietraszek – skarbnik.

W komisji rewizyjnej zasiadają:
Łukasz Gutkowski – przewodniczący,
Jolanta Mamcarz
Beata Bylicka.

Życzliwego wsparcia udziela nam mgr Piotr Ciesielczyk- dyrektor Szkoły Podstawowej w Adamowiźnie, również mieszkaniec naszej miejscowości.